Saturday, September 23, 2023
Home Tags Abu Bakar

Abu Bakar

Rasulullah dan Pengemis Yahudi

Setiap pagi, Rasulullah mendatangi pengemis tua Yahudi yang berada di sudut pasar kota Madinah. Beliau membawakan makanan serta menyuapinya dengan penuh rasa welas asih....