Tuesday, October 3, 2023
Home Tags Dosa

dosa

Wujud Pahala dan Dosa

Sejak kecil kita dijejali pengertian mengenai pahala dan dosa. Pahala akan membawa kita kepada surga sementara dosa akan mengantarkan kita ke neraka....