Thursday, October 5, 2023
Home Tags Kurban

Kurban

kurban-breakpos.com

Kurban sebagai Wujud Cinta Kemanusiaan

Sudah menjadi kehendak Allah untuk menyiapkan hikmah dan makna filosofis dari setiap perintah yang ia anjurkan kepada seluruh hamba-Nya. Setiap ibadah yang ia titahkan...