Tuesday, October 3, 2023
Home Tags Palestina

Palestina

kurban-breakpos.com

Kurban sebagai Wujud Cinta Kemanusiaan

Sudah menjadi kehendak Allah untuk menyiapkan hikmah dan makna filosofis dari setiap perintah yang ia anjurkan kepada seluruh hamba-Nya. Setiap ibadah yang ia titahkan...