Saturday, September 23, 2023
Home Tags Rahmatan Lil ‘Alamin

Rahmatan Lil ‘Alamin

Tiga Cara Mewujudkan Islam yang Rahmatan Lil Alamin

Islam sebagaimana diyakini oleh pemeluknya merupakan rahmatan lil‘alamin. Hal tersebut dibuktikan dengan sikap saling menghormati antar sesama manusia tanpa melihat latar belakang....